Nevezési határidő: 2017. május 19.​

Minden nevezett alkotás mellé ki kell tölteni a nevezési űrlapot.

A pályázó garantálja, hogy a nevezési űrlapon megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak. A nevezés során a benevezett csomagolásmegoldást lehetőleg az eredeti kereskedelmi megjelenéssel megegyező módon, a csomagolt termékkel együtt kell a szerkesztőségbe eljuttatni, amennyiben a termék jellege ezt lehetővé teszi. Ez utóbbiakat, illetve igény szerint a csomagolásokat kérésre később visszajuttatjuk a nevezőnek. (Kérjük ezt feltétlenül jelezze a nevezési űrlapon!)

A terv/koncepció kategóriában nevezett alkotásokhoz prototípus elküldése kötelező!

Minden nevezéshez csatolni kell a nevezett alkotásról készült fotót (3 db jpg, max. 5 MB), vagy videót mp4 formátumban.

A nevezési űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával adható be a pályázat. ​Ezek után érkezik egy visszaigazoló e-mail a korábban megadott e-mail címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz. (Kérjük a képeket egyesével feltölteni és ne szerkesszenek neki külön mappákat!)

A nevezési űrlap alapján kiállított átutalásos számlát e-mailben és postai úton küldjük. Amennyiben a nevezési díj nem érkezik be június 6-ig, a pályamunka nem kerül a zsűri elé elbírálásra. 

Minden pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a benevezett alkotások eljussanak a nevezési határidőig a Kreatív szaklap kiadójához.

​Cím
Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.,
„Pakk Csomagolásdizájn-verseny”
​1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.

Nevező adatai

Nevezés adatai

MAX 1500 karakter!

Nyilatkozat: A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jó hírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad, továbbá a beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.