NEVEZÉS

A Pakk Csomagolásdizájn-verseny 2018 díjainak kihirdetése a megadott adatok (pályázó, társpályázó, megbízó) alapján történik.

Minden nevezett alkotás mellé ki kell tölteni a nevezési űrlapot. 
A pályázó garantálja, hogy a nevezési űrlapon megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak. A nevezés során a benevezett csomagolásmegoldást lehetőleg az eredeti kereskedelmi megjelenéssel megegyező módon, a csomagolt termékkel együtt kell a szerkesztőségbe eljuttatni, amennyiben a termék jellege ezt lehetővé teszi. Ez utóbbiakat, illetve igény szerint a csomagolásokat kérésre később visszajuttatjuk a nevezőnek. (Kérjük ezt feltétlenül jelezze a nevezési űrlapon!)
A terv/koncepció kategóriában nevezett alkotásokhoz prototípus elküldése kötelező! 
Minden nevezéshez csatolni kell a nevezett alkotásról készült fotót (3 db jpg, max. 5 MB), illetve videót mp4 formátumban.

Minden pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a benevezett alkotások eljussanak a nevezési határidőig a Kreatív szaklap kiadójához.

Cím
Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.,
„Pakk Csomagolásdizájn-verseny”

1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.

A nevezési anyagokat kérjük, hogy ne töltse fel külön mappákba, illetve az anyagokat ne töltsék fel tömörítve!

Törölni nem tud, módosítás esetén keresse a szervezőt!

A nevezési díjat nyolcnapos banki átutalással a pályázati anyagok beérkezése után kiállított számla alapján kell befizetni, a fizetési határidő június 6. lesz. A nevezési díj befizetésének hiányában a pályázati anyagok nem zsűrizhetőek.
A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől van módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fent semmilyen tartozásuk a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.-vel szemben!


A versenyre való regisztráció a nevezési díj elfogadásának, megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.

Tejtermékek kategória: 9900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 12 573 ft / nevezés)
A nevezés díja: 29 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 37 973 ft / nevezés)
Harmadik nevezéstől: 24 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 31 623  / nevezés)
Diákok és hallgatói csoportok részére a nevezési díj bruttó 3900 forint / nevezés, hallgatói jogviszony igazolással.

Nevező adatai

(Ez fog szerepelni a kommunikációs anyagokon!)

Nevezés adatai

(Kérjük, akkor tüntesse fel, ha szeretné, hogy a társpályázó megjelenjen a verseny kommunikációs anyagain!)
max 1500 karakter

Nyilatkozat: A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jó hírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad, továbbá a beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.